Affärsidé

Vår affärsidé är att erbjuda företag, industrier, kommuner och privatpersoner lämpliga yrkesmässiga kund- och miljöanpassade konsulttjänster inom främst energi och elkraft men också övrig infrastruktur.

Verksamhet

Oppunda Kraftkonsult är ett tjänsteföretag. Vi utför utbyggnad och underhåll av infrastruktur på alla spänningsnivåer mellan 0,4-52 kV samt optoförläggning. Vi hjälper också våra kunder med beredning och projektering för att sedan bygga, installera och driftsätta färdiga nät.

För att kunna arbeta på ett kvalitets- och miljömedvetet sätt och därmed få nöjda kunder månar vi om att ha en kompetent och välutbildad personal. Vi följer branschens utbildningskrav och genomför kontinuerligt utbildningar för vår personal i elsäkerhet, heta arbeten, arbete på väg m.m.

Kvalitet/Miljö

Vi är kvalitetscertifierade enl. ISO 9001:2015 samt Sellihca.

Vi är miljöcertifierade enl ISO 14001:2015.

Miljöanpassade konsulttjänster inom energi och elkraft

Oppunda Kraftkonsult AB är ett entreprenadföretag med kontor i Vingåker. Företaget sysselsätter sex anställda och viss inhyrd personal samt ett antal gräventreprenörer. Vi utför och underhåller infrastruktur på alla spänningsnivåer mellan 0,4 - 52 kV samt optoförläggning. Vi hjälper också våra kunder med beredning och projektering för att sedan bygga, installera och driftsätta färdiga nät. Verksamheten har stor bredd och sträcker sig från större entreprenader till mindre serviceuppdrag.

Kundkretsen utgörs i huvudsak av elnätägare som Eon, Vattenfall, Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö, Tekniska Verken och Utsikt Bredband samt industrier och jordbruk.

Kundreferenser

  • E.on Energidistribution AB
  • Vattenfall Eldistribution AB
  • SEVAB
  • Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö
  • Tekniska Verken
  • Utsikt Bredband AB
  • Specialfastigheter i Sverige AB
  • Triventus AB
  • Julita Vind AB, Backa Gård
  • Skagerströms Trävaru AB

Senaste nytt

Vi söker beredare och montörer

2018-08-16 00:00

Jobba i Sörmland

Läs mer >>